Skip to main content

Đại hội Công đoàn cơ sở xã Xuất Lễ, khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028

             Ngày 20 tháng 03 năm 2023 Công đoàn xã Xuất Lễ tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ khóa V, Nhiệm kỳ 2023 – 2028. Qua 5 năm Công đoàn xã Xuất Lễ đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ và vượt so với nhiệm kỳ khóa trước. Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là Đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà nhân dịp tết nguyên đán hằng năm được 105 xuất quà với tổng số tiền 29.500.000đ. Thăm hỏi được 8 lượt đoàn viên là 1.600.000đ và thăm 48 lượt  người thân đoàn viên với tổng số tiền là 10.000.000đ. Tổ chức tặng quà chúc mừng 16 lượt nữ Đoàn viên nhân ngày quốc tế Phụ nữ 8/3  và ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 với số tiền 15.590.000đ . Công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, tác phong làm việc, kỷ luật, trình độ kỹ năng nghề nghiệp của Đoàn viên được nâng cao, các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên được cụ thể hóa bằng các hình thức khác nhau như ra quân xây dựng nông thôn mới, dọn dẹp vệ sinh cơ quan đơn vị.

            Tại Đại hội đồng chí Hà Văn Huân – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Cao Lộc đã biểu dương những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và chỉ ra những mặt chưa đạt được trong nhiệm kỳ.

               Tại Đại hội khóa V, nhiệm kỳ 2023 – 2028 Đại hội đã Bầu 03 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn gồm các Đồng chí: Nông Văn Cường, Vi Thị Ngọc, Dương Văn Thế; Đồng chí Nông Văn Cường giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn xã Xuất Lễ với số phiếu tuyệt đối. Tại Đại hội đã đưa ra 5 mục tiêu cụ thể.

Đồng chí Lương Văn Mai – Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội.

     Đồng chí Lương Văn Mai – Bí thư Đảng ủy Phát biểu Chỉ đạo tại Đại hội

  Tại Đại hội đồng chí Hà Văn Huân – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Cao Lộc đã biểu dương những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và chỉ ra những mặt chưa đạt được trong nhiệm kỳ.
Đồng chí Hà Văn Huân – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Cao Lộc phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

abc

About