Skip to main content

dvc

a

Đảng bộ xã Xuất Lễ sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ xã Xuất Lễ nhiệm kỳ 2020-2025

 

 

Chiều ngày 27/4, Đảng bộ xã Xuất Lễ đã tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thịnh - Ủy viên Ban chấp hành Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí đại diện cho Đồn Biên phòng Ba Sơn, Nông lâm trường 196; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Trưởng các tổ chức Chính trị - Xã hội xã; các đồng chí Bí thư Chi bộ, phó Bí thư Chi bộ, các đồng chí Chi ủy viên, trưởng thôn.

hình ảnh

Các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết Đại hội Đảng bộ xã giữa nhiệm kỳ 2020 -2025.

hình ảnh

Đồng chí Vi Văn Niên – Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, thông qua báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2023, ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; Ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; trình Huyện ủy thành lập Ban Tuyên giáo Đảng ủy; Quyết định thành lập Khối Dân vận Đảng ủy; Chỉ đạo UBKT xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí Ủy viên. Kịp thời tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện Cao Lộc lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và tổ chức triển khai thực hiện đến chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các Chi bộ trực thuộc. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, MTTQ và các ban ngành đoàn thể từ xã đến thôn triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác theo nhiệm kỳ, theo năm, tiếp tục đề ra các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tổ chức quán triệt và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ đã ban hành 155 Nghị quyết, 104 Quyết định, 25 Kế hoạch để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn.

 Chỉ đạo chính quyền, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xã xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo thẩm quyền, đúng luật; tăng cường hoạt động giám sát và nâng cao chất lượng giám sát của HĐND, các ban của HĐND.

Tại hội nghị thông qua báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH đảng xã thực hiện nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng tại hội nghị, Đảng bộ xã Xuất Lễ nghiêm túc kiểm điểm cụ thể những ưu điểm, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo.

 

hình ảnh

Các đại biểu đóng góp ý kiến phát biểu tại hội nghị.

 

hình ảnh

 

Đồng chí Lương Văn Mai – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã trao đổi, thảo luận tại hội nghị.

 

hình ảnh

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh - Ủy viên Ban chấp hành Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thịnh - Ủy viên Ban  Chấp hành Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ xã đạt được từ đầu nhiệm kỳ tới nay. Đồng thời, nhấn mạnh làm rõ thêm một số nhiệm vụ mà Đảng bộ xã Xuất Lễ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới đó là: Huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, duy trì xây dựng nông thôn mới và xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu; kịp thời giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân ngay từ khi mới phát sinh, tăng cường vai trò hoà giải ở cơ sở; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là CCHC gắn với Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức trong giải quyết các thủ tục đăng ký, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại cơ sở.

Trong thời gian tới, Đảng bộ xã sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của chính quyền; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội; thực hiện giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội. Tăng cường các biện pháp thực hiện đạt các chỉ tiêu còn lại./.

 

hình ảnh

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc giữa nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025