Skip to main content

Đảng ủy, Hội Đồng Nhân Dân

Đảng xã - HĐND xã

1. Đ / c Lương Văn Mai - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

Điện thoại: Cơ quan: 0205. 3861003

Email: mailv@langson.gov.vn

2. Đ / c Vi Văn Niên - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã.

Điện thoại: Cơ quan: 0205. 3861003 

Email: vvnien@langson.gov.vn

3. Đ / c Lương Văn Cun  - Phó Chủ tịch HĐND xã.

Điện thoại: Cơ quan: 0205. 3861003

Email: lvcun-03@langson.gov.vn

About