Skip to main content

Hội Cựu chiến binh xã Xuất Lễ tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào " Cựu chiến binh gương mẫu" Giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 26/4/2024 Hội cựu chiến binh xã Xuất Lễ tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào " Cựu chiến binh gương mẫu"giai đoạn 20219 - 2024. Đến dự Hội nghị có đồng Chí Lương Văn Mai - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Đồng chí Lã Tiến Thanh - Ủy viên Ban chấp hành Hội cựu chiến binh huyện, Chủ tịch Hội cựu chiến binh khối cơ quan huyện, Đồng chí Vi Văn Niên - Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Lãnh đạo UBND xã, Mặt trận tổ quốc, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, các đồng chí Chi hội trưởng các thôn các đồng chí là Hội viên Hội cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019 - 2024.

hình ảnh
                             Đồng chí Dương Hải Quân - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã phát biểu khai mạc Hội nghị

Trong giai đoạn 2019 - 2024 Hội cựu chiến binh xã luôn quan tâm công tác xây dựng Hội bằn nhiều hình thức như thông qua các buổi sinh hoạt các Chi hội từ đó làm cho cán bộ hội viên ngày càng nhận thức sâu sắc đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của  nhà nước, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng đồng thời nhận rõ âm mưu thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, cảnh giác với những âm mưu "diễn biến hòa bình" gây rối làm mất an ninh trật tự.

Hội thường xuyên phối hợp với Công an và Ban chỉ huy quân sự xã thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - an ninh ở địa phương góp phần cùng nhân dân xã nhà giữ vững ổn định chính trị, an toàn, an ninh trật tư trên địa bàn.

hình ảnh
                                                                                      Đại biểu tham dự Hội nghị

 

hình ảnh
                                                                   Đồng chí Lã Tiến Thanh phát biểu Chi đạo Hội nghị

 

hình ảnh
               Đồng chí Lương Văn Mai - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong nhiệm kỳ vừa qua Hội Cựu chiến binh xã đã phối hợp với Đoàn thanh niên, các ban nghành đoàn thể từ thôn đến xã tổ chức được 5 buổi nói chuyện truyền thống, tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự cho hơn 205 lượt Đoàn viên thanh niên và học sinh trong xã.

Người thực hiện: Hứa Biên

 

About