Skip to main content

Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội

       Xuất Lễ là xã biên giới, nằm ở phía Đông huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, cách trung tâm huyện 30km. Phía Đông và phía Bắc giáp với Trung Quốc với đường biên giới dài từ mốc 1.186 - 1.212 dài 26,1km với 27 mốc chính và 10 mốc phụ . Xã có địa bàn rộng với tổng diện tích là 7.359,64 ha dân số xã năm 2021 là 1.246 hộ chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, dân tộc Tày chiếm 43%, dân tộc Nùng 56%, các dân tộc khác như Kinh, Dao ... tỉ lệ gần như 1%.

       Kinh tế chủ yếu của xã Xuất hiện lễ chủ yếu là kinh tế nông nghiệp kết hợp với lâm nghiệp và nuôi dưỡng, nấu rượu thủ công truyền thông.

       Xuất Lễ là một xã thuộc khu du kích Ba Sơn, là xã có điểm di tích Làng đá Thạch Khuyên nổi tiếng.

Di tích Làng đá Thạch Khuyên tại Thôn Thạch Khuyên xã Xuất Lễ

nhà trình tường

About