Skip to main content

Cục CT&BVNTD tham dự Hội thảo trực tuyến về “Bảo vệ người tiêu dùng trong kỷ nguyên kỹ thuật số”

 Ngày 14 và 15 tháng 9 năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD), Bộ Công Thương đã tham dự Hội thảo trực tuyến “Bảo vệ người tiêu dùng trong kỷ nguyên kỹ thuật số” do Bộ Tư pháp và Bảo vệ Người tiêu dùng Liên bang Đức (BMJV) và Ủy ban Bảo vệ Người tiêu dùng ASEAN (ACCP) đồng tổ chức.

     Sự phát triển của thương mại điện tử mang lại rất nhiều lợi ích cho người tiêu dùng trên thế giới. Mô hình kinh doanh kết hợp với công nghệ và các nền tảng trực tuyến đã hỗ trợ người tiêu dùng tìm kiếm nhanh chóng dựa trên nhu cầu, đem lại sự lựa chọn hàng hóa và dịch với giá cả rất cạnh tranh. Cùng với đó là sự thuận tiện trong các giao dịch mua bán hàng hóa và dịch vụ cho cả người mua và người bán vượt qua các giới hạn về địa lý. Đặc biệt hơn, trước sự ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, người tiêu dùng có xu hướng chuyển sang hình thức mua sắm trực tuyến nhiều hơn khi phải liên tục thực hiện các biện pháp hạn chế đi lại do yêu cầu giãn cách.

     Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, người tiêu dùng cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ và rủi ro gây thiệt hại về sức khỏe hoặc tài chính vì ngày càng xuất hiện nhiều các thủ đoạn lừa đảo tinh vi và các hành vi gian lận thương mại trên môi trường trực tuyến.

     Dựa trên thực tiễn nêu trên, đại diện của các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng và các chuyên gia đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về các nội dung nhằm nâng cao nhận thức cũng như khả năng năng tự bảo vệ của người tiêu dùng trong thương mại điện tử, bao gồm:

     - Thúc đẩy quyền tự quyết của người tiêu dùng trong kỷ nguyên số.

     - Khả năng tiếp cận pháp luật và các công nghệ mới.

     - Hiểu biết về vai trò của xã hội dân sự, doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong việc định hình Chính sách Người tiêu dùng kỹ thuật số.

     Hội thảo “Bảo vệ người tiêu dùng trong kỷ nguyên kỹ thuật số” được tổ chức dưới hình thức trực tuyến công khai nhằm khuyến khích sự tham gia của cộng đồng người tiêu dùng trên thế giới đặc biệt trong khu vực ASEAN và Châu Âu, các cơ quan và tổ chức xã hội trong lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng, các doanh nghiệp,… Sau 02 ngày tổ chức, hội thảo đã thành công và nhận được sự ghi nhận của đa số đại biểu tham dự.

Nguồn: Phòng Bảo vệ người tiêu dùng

About