Skip to main content
Trích yếu KẾ HOẠCH Tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân xã Xuất Lễ khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 năm 2024
Số hiệu văn bản
số 100/KH-HĐND
Ngày ban hành
25-12-2023
Lĩnh vực
Loại văn bản

About