Skip to main content
Trích yếu V/v Triển khai lấy ý kiến cử tri về Đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc thành phố Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân xã tháng 05năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu ĐIỀU LỆGiải bóng đá Liên xã Xuất Lễ -Cao Lâu năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban tổ chức Giải bóng đá liên xã năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu KẾ HOẠCHTổ chức giải bóng đá liên xã cụm xãXuất Lễ -Cao Lâumừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn, năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu KẾ HOẠCH Tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân xã Xuất Lễ khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Quyết định phê duyệt Đề án Doanh nghiệp vì người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Subscribe to Văn bản của Xã

About