Skip to main content

Xã Xuất Lễ tổ chức Họp thôn tuyên truyền Nhập huyện Cao Lộc vào Thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc Thành phố Lạng Sơn

 Ngày 17/5/2024 các thôn trên địa bàn xã tổ chức họp thôn tổ chức tuyên truyền việc nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc Thành phố Lạng Sơn.

Trong ngày 17/5/2024 trên địa bàn xã đã tổ chức họp thôn 13//13 thôn tuyên truyền về đề án tóm tắt nhập địa giới hành chính huyện Cao Lộc vào Thành phố Lạng Sơn và thành lập các phương thuộc Thành phố Lạng Sơn. Cán bộ phụ trách các thôn đọc đề án tóm tắt đến toàn thể bà con nhân dân đa số bà con nhân dân đều nhận thức  được việc nhập huyện Cao Lộc vào Thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc Thành phố Lạng Sơn là chủ trương đúng đắn của Đảng và nhà nước và đều được bà con tán thành đồng ý.

hình ảnh
                                                                             Cử tri thôn Bản Lề - Bản Ngõa
hình ảnh
                                                                                        Cử tri thôn Khuổi Tát

Đến dự họp với các thôn còn có Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam xã Xuất Lễ trực tiếp đến dự họp với cử tri và truyên truyền đến cử tri về việc nhập huyện Cao Lộc vào Thành phố Lạng Sơn và thành lập các Phường thuộc thành phố Lạng Sơn.

hình ảnh
                        Đồng chí: Nguyễn Văn Thịnh - Phó chủ tịch UBND huyện Cao Lộc đến dự tại thôn Co Khuông
hình ảnh
Đồng chí: Lương Văn Mai - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp thôn Bản Lề - Bản Ngõa

 

Người thực hiện: Hứa Văn Biên

About