Skip to main content

Xuất Lễ tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND xã khoá XXI (nhiệm kỳ 2021-2026)

Xuất Lễ tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND xã khoá XXI

(nhiệm kỳ 2021-2026)

Trong  ngày 27/6/2023  HĐND xã Xuất Lễ tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND xã khoá XXI (nhiệm kỳ 2021-2026). Về dự có các đồng chí thường trực HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện bầu tại khu vực; các đồng chí trong TTĐU; HĐND; UBND; UBMTTQ; Trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã; các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Hiệu trưởng các nhà trường, Trạm trưởng trạm y tế.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo của HĐND và UBND xã về: tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023; Báo cáo kết quả ước thực hiện thu chi ngân sách 06 tháng đầu năm, dự toán thu chi ngân sách 06 tháng cuối năm 2023; Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới 2023, Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng; Báo cáo về tình hình hoạt động của HĐND xã 06 tháng đầu năm, phương hướng 06 tháng cuối năm 2023; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; các nội dung chương trình kỳ họp, chương trình giám sát của HĐND xã.

hình ảnh

Đồng chí: Lương Văn Cun – Phó chủ tịch HĐND xã thông qua báo Cáo tình hình hoạt động HĐND xã 06 tháng đầu năm, Phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023

Trong 06 tháng đầu năm , mặc dù gặp nhiều khó khăn song với sự lãnh của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND, sự chỉ đạo quyết liệt của UBND xã, sự phối kết hợp chặt chẽ của MTTQ và các đoàn thể, tình hình KT-XH của Xuất Lê đã có sự chuyển biến tích cực, trong đó trồng trọt, chăn nuôi tăng chiếm tỉ trọng cao, Dịch vụ Cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch tích cực, tỷ trọng trong nông nghiệp tăng. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023, HĐND xã Xuất Lễ đặc biệt chú trọng tới việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ổn đinh diện tích và năng suất cây lương thực, tiếp tục đầu tư phát triển văn hóa xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, vận động nhân dân chung tay xây dựng NTM…

hình ảnh

Đồng chí Nguyễn Văn Đông – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, phát biểu ý kiến đóng góp về những giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển KT-XH của xã năm 2023. Kỳ họp đã thống nhất các nội dung thông qua tại kỳ họp thứ 6 HĐND xã khoá XXI (nhiệm kỳ 2021-2026), và biểu quyết thông qua 5 nghị quyết, đó là: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023; Nghị quyết về dự toán phân bổ ngân sách xã năm 2023; Nghị quyết về thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới 2023; Nghị quyết về nội dung chương trình các kỳ họp của HĐND xã năm 2023; Nghị quyết về quy hoạch bản đồ xã Xuất Lễ tỷ lệ 1/10000.

 

Người thực hiện: Hứa Văn Biên

 

About