Skip to main content

Hội nghị Sơ kết các mặt công tác Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

HỘI NGHỊ

Sơ kết các mặt công tác Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

 Sáng ngày 05/7/2023 Đảng ủy xã Xuất Lễ đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Dự hội nghị có đồng chí : Chu Tuấn Anh – Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Trưởng công an huyện Cao Lộc; Đại biểu Đồn Biên phòng Ba Sơn, Nông lâm trường 196, Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; Trưởng các tổ chức Chính trị - Xã hội xã; Bí thư Chi bộ, Phó bí thư Chi bộ, Chi ủy viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã.

hình ảnh

Các đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết.

hình ảnh

Đồng chí Vi Văn Niên – Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ xã thông qua báo cáo tình hình công tác 6 tháng đầu năm,Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy đã tổ chức họp thường kỳ để đánh giá kết quả công tác tháng trước, triển khai nhiệm vụ tháng tiếp theo. Ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo đối với Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các Chi bộ trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ công tác đề ra.

Chỉ đạo UBND xã xây dựng và ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm năm 2023; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kế hoạch ra quân đầu xuân, sản xuất nông, lâm nghiệp và chương trình xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác thu - chi ngân sách. Chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, từng bước nâng cao hiệu quả điều hành của chính quyền, tạo thuận lợi cho người dân đến làm thủ tục. Triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên Đán 2023, đảm bảo mọi nhà đều có Tết.

Thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tập chung xây dựng các văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đăng ký với Ban Thường vụ Huyện ủy các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện năm 2023. Phân công cán bộ phụ trách chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ ngay sau khi được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt. Chỉ đạo UBND và các thành phần liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Hội Nông dân xã và đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

hình ảnh

hình ảnh

 

Các đồng Chí Bí thư Chi bộ phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Các đồng chí Bí thư Chi bộ đã Chỉ ra những hạn chế mà Chi bộ trong 6 tháng đầu năm chưa hoàn thành và đưa ra những giải pháp để thực hiện trong 6 tháng cuối  năm 2023.

hình ảnh

Đồng chí Chu Tuấn Anh – Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng công an huyện Cao Lộc

phát biểu Chỉ đạo tại Hội nghị

Trong thời gian tới, Đảng Bộ xã tiếp tục đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, Đảng viên và Nhân dân. Quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và Đảng bộ các cấp; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023 gắn với thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng. Tổ chức sinh hoạt cấp ủy và Chi bộ đúng quy định Điều lệ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt và vai trò lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Đảng viên. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cấp ủy, cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác phát triển Đảng viên, chú trọng phát triển Đảng viên trong lực lượng dân quân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Tăng cường công tác nắm tình hình dư luận xã hội, tình hình dân tộc, định hướng tư tưởng trong cán bộ, nhân dân.

Cấp ủy, Chính quyền tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác. Tập trung chỉ đạo, điều hành linh hoạt cùng với sự nỗ lực phấn đấu của Nhân dân trong xã. Sản xuất nông lâm nghiệp theo đúng kế hoạch, các lĩnh vực văn hóa, xã hội được thực hiện tốt, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

hình ảnh

 

 

     Đồng chí Lương Văn Mai – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã phát biểu và bế mạc Hội nghị

Xem xét, lựa chọn và đăng ký với BTV huyện ủy các nhiệm vụ trọng tâm, thiết thực và phù hợp để tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2023. Có sự phân công phụ trách chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ngay sau khi có quyết định phê duyệt của Ban Thường vụ Huyện ủy. Tiếp tục thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, kịp thời phản ánh và đề xuất giải pháp xử lý, góp phần bảo đảm ổn định chính trị, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm thực hiện đúng quy định; quy chế dân chủ ở cơ sở hoạt động có nền nếp; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn. Nhân dân tin tưởng, chấp hành tốt của trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước./.

 

 

 

 

 

 

 

 

About