Skip to main content

Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với các đoàn viên, thanh niên về chủ đề: "Thanh niên xã Xuất Lễ với công tác chuyển đổi số" đã được diễn ra.

Sáng 23.6, Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với các đoàn viên, thanh niên về chủ đề: "Thanh niên xã Xuất Lễ với công tác chuyển đổi số" đã được diễn ra.

Tham dự hội nghị có ông Lý Văn Thắng, Phó chủ tịch UBND xã cùng đại diện các đoàn thể chính trị xã hội và hơn 20 đoàn viên, thanh niên đại diện cho thanh niên toàn xã tham gia.

Tại hội nghị, các đoàn viên đã đặt câu hỏi liên quan tới các nhóm vấn đề như: Chuyển đổi số và đào tạo việc làm trong giai đoạn hiện nay; Giáo dục, đào tạo, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trẻ để đảm bảo thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương trong thời gian tới để thu hút nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; Chính sách hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp, sáng tạo; Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, dịch vụ, cơ chế tạo việc làm cho thanh niên; Rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên...

hình ảnh

Đồng chí Lý Văn Thắng - Phó chủ tịch UBND xã giảp đáp các ý kiến , kiến nghị

Phó chủ tịch UBND xã Lý Văn Thắng cùng các lãnh đã giải đáp thắc mắc của các đoàn viên, thanh niên, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm phát triển bản thân, những kỹ năng gắn kết tổ chức...

 Đặc biệt, tại chương trình, các đoàn viên còn được nghe chia sẻ về cách vận dụng công nghệ số vào trong cuộc sống.

Theo ông Lý Văn Thắng, việc thay đổi nhận thức của người dân về chuyển đổi số là một nhiệm vụ, một trọng trách lớn. Để làm được việc này cần phải có sự chung tay của nhiều người, nhiều thành phần, nhất là các bạn trẻ.  

 

About