Skip to main content

Đảng ủy, UBND xã Xuất Lễ tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã với nhân dân năm 2023

Đảng ủy, UBND xã Xuất Lễ tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã với nhân dân năm 2023

       Ngày 17/8/2023, Đảng ủy, UBND xã Xuất Lễ tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã với nhân dân năm 2023. Dự Hội nghị có đồng chí Lương Văn Mai, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã ; lãnh đạo HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể của xã và bí thư Chi bộ, trưởng khu dân cư các thôn.

        Tại hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp các đại biểu được nghe lãnh đạo xã thông báo về tình hình phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh 9 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Qua nghe báo cáo các đại biểu đã đồng tình và nhất trí với các nội dung nêu trong báo cáo. Các đại biểu đã có 09 ý kiến đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội. Trong buổi đối thoại làm rõ các vấn đề như:Việc triển khai đăng ký đất đai lần đầu, Hoạt động các Chi hội đoàn thể, về phát triển kinh tế các cây lâm nghiệp, về tình hình an ninh – trật tự,  về lĩnh vực giao thông, về mương phai và thủy lợi.

hình ảnh

Ý kiến của nhân dân tại Hội nghị

         Với tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Xuất Lễ đã lắng nghe và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Đối với những vấn đề người dân phản ánh, trao đổi liên quan thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền xã làm rõ, trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại. Đối với những vấn đề cần có thời gian để xác minh giải quyết, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã đã tiếp thu giao cho công  chức chuyên môn nghiên cứu, tham mưu để có hướng giải quyết kịp thời, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn. Những vấn đề không thuộc thẩm quyền, cấp ủy, chính quyền sẽ tiếp thu và phản ánh tới cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

hình ảnh

Đồng chí Lương Văn Mai, Huyện ủy viên, Bi thư Đảng ủy,Chủ tịch HĐND xã

 phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại buổi đối thoại, đồng chí Lương Văn Mai, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã đã ghi nhận những ý kiến giải trình của người đứng đầu xã Xuất Lễ trong cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân. Trong thời gián tới đồng chí đề nghị cấp ủy Đảng, Chính quyền xã tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và trả lời ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đăng ký đất đai lần đầu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đẩy mạnh xã hội hóa làn đường bê tông xi măng các trục đường thôn ngõ xóm. Nâng cao tình thần trách nhiệm của cán bộ xã, của thôn giải quyết các công việc theo phạm vi quyền hạn được giao; giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân được kịp thời. Đối với Nhân dân thực hiện tốt các quy định pháp luật, các quy định của địa phương, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; tham gia đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương…/.

 

Người thực hiện : Hứa Văn Biên

About