Skip to main content

Hệ thống văn bản

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải văn bản
14-05-2024
số 168/KH-UBND
15-04-2024
10-05-2024
Số:45/TB-HĐND
02-05-2024
72/ĐL - BTC
26-01-2024
15/QĐ - UBND
28-01-2024
67/KH-UBND
20-01-2024
số: 311/KH - UBND
27-11-2023
số:766/ VHTT
14-12-2023
số: 797/VHTT
25-12-2023
số: 3475/UBND - VHTT
21-12-2023
số 100/KH-HĐND
25-12-2023
2976/UBND - BHXH
06-11-2023
20 /2023/QĐ-UBND
11-10-2023
20 /2023/QĐ-UBND
11-10-2023
số: 548/ VHTT
27-09-2023
số: 2352 / UBND - VHTT
21-09-2023
Số:283/TB-HĐND
27-06-2023
Số:207 /TB-UBND
01-07-2023

About